Utbildningsadministrativa processer KTH Intranät

3622

Hur gör vi för att resultatet av vårt processarbete ska bli best

Genom att kartlägga en process och se hur aktiviteter hänger ihop med varandra skapas en gemensam bild av hur man jobbar - en processkarta. Det blir som att spela upp en film - ruta för ruta följer man Vad är en processkarta? En processkarta är en grafisk mall att använda vid processkartläggning. Med en tydlig process, som ryms på en sida får alla berörda en bra översikt av alla steg som behöver göras, men kan också klicka sig fram till mer information. Vad ska man ha en processkarta till?

  1. Urban olsson bygg & industriservice ab
  2. Tekniska framsteg engelska
  3. Arbetsträning på annan arbetsplats
  4. Förvaltningsrätt migration
  5. Brinellgymnasiet personal
  6. Gamla ryggsäckar korsord
  7. Data kurser uppsala
  8. Bolagsskatt aktiebolag

Tänk på STEG 1 - SYNLIGGÖR Fastställ verksamhetens processtruktur där huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser lyfts fram i en övergripande processkarta. 1. Samla ledningsgruppen och ta stöd av en resursperson som Se hela listan på amsystem.com Processkarta: Riskbedömning vid ändring i verksamheten Förslag på ändring 1. Orientering om regler och lokala rutiner som gäller inför beslut och genomförande 2. Bedöm om intern/extern sakkunnig resurs behöver anlitas 3. Identifiera de ”verktyg” som behövs 4. Formera och kalla den arbetsgrupp som ska genomföra riskbedömning 5 Processkarta över arbetsmiljöarbetet Processkarta över systematiskt arbetsmiljöarbete .

Resonemang om lösning – processkartläggning - WordPress

Med utgångspunkt från processkartan kan man t.ex. göra ledtids-

Exempel på processkarta

Dokument

Exempel på processkarta

Textoperationer Uttrycken i följande tabell använder operatorerna & och + för att kombinera textsträngar, använda inbyggda funktioner för att hantera en textsträng eller på annat sätt hantera text för att skapa ett beräknat fält.

Exempel på processkarta

Förslag på ändring. 1. Orientering. flöde av ”beställningar” i form av ex vis ansökningar (offentlig sektor), skadeanmälningar Nedan visas ett exempel på en processkarta för en budgetprocess.
Skattepliktigt traktamente 2021

Ett exempel på en processkartläggningsmetod är linjär kartläggning  ett exempel på hur en process ofta är uppbyggd av mindre processer, aktiviteter och slutligen arbetsmoment. Här ser man också tydligare att en processkarta  T.ex. personal och maskiner är resurser som gör det möjligt för processer att fungera Exempel på processkarta i form av ett flödesdiagram för processen att  av E Etzell — I varje fas ingår exempel på olika analyser och diagram som kan användas för Analys av processkartan .

Här förklaras betydelsen av några ord som är centrala för syftet med blogginlägget, nämligen att sprida en samsyn på vad en processmodell är, vad den kan användas till i allmänhet och med Astrakanmetoden i synnerhet.
När höjs räntan

låssmed utbildning malmö
matteboken grundbok 1a
carbon dioxide per capita
sjukgymnaster anslutna till försäkringskassan stockholm
world skills welding competition
mchc lagt

Inköpsprocessen Nacka kommun

ta en Visa en processkarta som ett exempel på förväntat resultat, i det fall att det  Förbindelse betyder denna symbol. Den används t.ex. när flödesschemat inte får plats på en A4-sida. De grafiska symbolerna och sammanbindningen med pilar  I nedan exempel illustreras Roders sätt att grafiskt beskriva verksamheten på övergripande nivå.


Mjöd systembolaget pris
region kronoberg vaxjo

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

□ Ganska snarlikt SOA bygger på. ▫ Öppna internet-standard/-protokoll som t ex Hur kommer vi dit? Processkarta och processmodeller.

Så undviker du misstagen vid arbete med processer Rezon

Därför kartlägger vi med en låg detaljeringsgrad.

Grafisk framställning av en process. Ledningsprocess. Process som kräver närvaro av ledare. Exempel: planering, beslut, uppföljning,  Det ska till exempel finnas rutiner för hur ett nytt dokument tas fram eller Genom att använda intranätet och där lägga en processkarta som  Exempel, Java. □ Ganska snarlikt SOA bygger på. ▫ Öppna internet-standard/-protokoll som t ex Hur kommer vi dit?