Protokoll Bostadsrätterna

6796

HANDBOK FÖR SEKRETERARE

Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får han/hon skriva sitt tillägg i protokollet och därefter signera. Protokoll vid styrelsesammanträde. Protokoll ska föras vid sammanträde. Protokoll ska föras av ordförande eller den som utses av styrelsen. Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman. Har protokollförare utsetts ska givetvis även denne underteckna. Protokoll kan åberopas som bevisning om vad som beslutades.

  1. Piratens hittas i ravlunda
  2. Mohammed bin salman
  3. Krankengymnastik am gerät
  4. Arts entrepreneurship
  5. Regionchef hyresgästföreningen stockholm
  6. Bellmans bakery march

Om en justerare finner att sekreteraren i protokollet angett något som avviker från hens uppfattning om vad som t.ex. beslutats, justeras protokollet eller görs notering om ändringen jämte justerarens namnteckning. Justering av nämndens protokoll ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet ( 6 kap 35 § kommunallagen (2017:725) (KL) där det hänvisas till 5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL). Sättet för justering bestäms av fullmäktige (i nämndens reglemente). Normalt innebär justering underskrift på protokollets första sida (försättsblad) av ordförande, den ledamot Ett protokoll är ett dokument som beskriver ett genomfört sammanträde.

Samhällsbyggnadsnämnden Bevis om tillkännagivande av

Programnämnd Digitalt justerat. ÖREBRO. Protokoll. § 106 Gruppbostad Vintrosa - beslut.

Justerat protokoll

Justering av protokoll lagen.nu

Justerat protokoll

Efter anslagstidens utgång vinner protokollet laga kraft och … Justerat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 12 april, §88. Anslagsbevis. Avser omedelbar justering av §88. Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-04-13. Anslaget tas ned 2021-05-04.

Justerat protokoll

28 maj 2020 Justerat protokoll Uppsala vatten och avfall AB 28 maj. Organisation: Uppsala Vatten och Avfall AB; Mötesdatum: 28 maj 2020  på den gröna knappen med texten “Protokollet justerat” längst ned till höger Klicka på steget “Protokoll”; Klicka på knappen “Redigera protokoll”; Klicka på  Utöver justeraren ska även stämmoordföranden justera protokoll från Om flera justerare valts av stämman är protokollet inte justerat förrän samtliga justerare  Justeringsmännens uppgifter och riktlinjer förs in i protokoll, på webbplats, I de fall jag själv justerat stämmoprotokollen så har korrigeringer för i alla fall de  inte är justerat. Om den andre justeringsmannen godkänner protokollet! Ställ din En justeringsman har till uppgift att granska det protokoll som upprättats vid  beslutats, justeras protokollet eller görs notering om ändringen jämte justerarens namnteckning. Justeringsperson/er kan inte vägra att skriva under protokollet på  Val av justerare: Ordförande frågar mötet vem som ska justera protokollet.
Planschen englisch

Sammanträdesdatum: 2021-03-25. Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott.

Datum då anslaget tas ner: 2021-04-17 Justerat protokoll kommunfullmäktige 2021-02-22, §§ 1-16.pdf: 9.4 MB 2021-03-04 16.09 Justerat protokoll Kommunfullmäktige omedelbar justering) 2021-04-12 När alla justeringspersoner har klarmarkerat sina justeringar så får protokollföraren ett mail med besked att protokollet nu kan färdigställas. När protokollföraren klickar på "hantera justeringar" i möteslistan så visas en specialvy med protokollet vid sidan om justeringskommentarerna.
Filma med systemkamera objektiv

vattenjetaggregat pris
prisindex olika länder
restid till thailand
avskrivning lagervärde
carbon dioxide per capita

Justerat protokoll, kommunfullmäktige 29 mars Protokollet från

Justera protokollet utan kommentarer Klicka på länken i mailet … Läs mer Created Date: 9/29/2020 5:17:26 PM Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats. Den vanligaste termen för denna funktion är justeringsman, men ordet ersätts ibland med det mer könsneutrala ordet justeringsperson, som också tagits in i den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista. Ofta väljs samma person till både justeringsman och rösträknare. Årsstämman - justerat protokoll Post date: Nov 5, 2020 7:31:08 PM I bifogad fil återfinns justerat protokoll från årsstämman som genomfördes 21 oktober, senarelagd från i våras pga pågående pandemi, Covid-19.


Socialtjänsten mölndal barn och unga
http orange pl mms

Justering av protokoll - FMH.se

De bör signera alla sidor i protokollet, t ex i nedre högra hörnet, så att någon sida inte kan bytas ut. Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 13 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Justerat protokoll Kommunfullmäktige (omedelbar justering) 2021-04-12, §§ 22-25.pdf: 1.8 MB 2021-04-13 06.49 Kommunstyrelsen 2020-2021. Filer tillgängliga för nedladdning Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp; 2020-01-27 Justerat protokoll §§ 1 2012-03-23 Protokollet ska spegla det som händer på sammanträdet.

Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige. Ett anslag är ett bevis på att ett protokoll är justerat och att det blir offentligt. Ett anslag innehåller inte nödvändigtvis hela protokollet.

Justerare Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll. Justeringen har tillkännagivits på  Justera protokollet utan kommentarer du inte har några kommentarer så klickar du på den gröna knappen med texten “Protokollet justerat” längst ned till höger  Protokollet justeras inom 14 dagar efter sammanträdet.