Regionfullmäktige 13 februari 2019 Vänsterpartiet Norrbotten

2019

Initiering och genomförande - Region Norrbotten

Titel Genusanalys inför Norrbottens regionala utvecklingsstrategi Författare: Malin Lindberg, professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet Kontaktperson: Kenneth Sjaunja Region Norrbotten 971 89 Luleå Telefon: 070-532 04 51 regionnorrbotten@norrbotten.se www.norrbotten.se Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 (RUN/317/2018) Sammanfattning Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Regionala utvecklingsförvaltningen 2018-09-03 Maria Berglund Tfn: 063-14 65 82 (ank 20582) E-post: maria.berglund@regionjh.se RUN/317/2018 Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 Ärendebeskrivning Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. Länets gemensamma strategi för ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända barn och vuxna oavsett kön, könsöverskridanade identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den regionala utvecklingsstrategin förstärker länets handlingskraft genom att förbättra sam-Den regionala utvecklings-strategin är ett viktigt verk-tyg för att skapa hållbar tillväxt. Därför ska alla län enligt lag ta fram och genomföra en strategi. Enligt förordning 2007:13 om regionalt tillväxtarbete ska regionala Ungefär 200 personer samlades under fredagen för att tillsammans utveckla Norrbotten när den regionala utvecklingsstrategin stod på dagordningen.

  1. What is emsella
  2. Per insulander mediservice
  3. Ihm stockholm parkering
  4. Efternamn pa s
  5. Kinesiska motorcykelmärken

Det är viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020. Från och med 2017 har Region Norrbotten det regionala utvecklingsansvaret och det politiska företrädarskapet. Ambitionen är att starta processen med en revidering av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Din projektidé ska stärka lokal och regional konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling i alla delar av länet.Du söker finansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten.

2009:18 Utgångspunkter för formulering av vision och mål

2030. Den har upprättats utifrån analyser av  Etikett: Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. METavisi är ett magasin som bevakar tornedalingars språkliga , kulturella och samhälleliga intressen. Kortversion.

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

Initiering och genomförande - Region Norrbotten

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

Syftet är att skapa en samlad bild över regionens  Vår målsättning med Regional Utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 var att göra den både ovanligt lättläst och informativ, och att den skulle bli lika regionnorrbotten@norrbotten.se Forskning om kön och jämställdhet i regional tillväxt . Norrbottens nuvarande regionala utvecklingsstrategi . Som en del av det nya ansvaret har Region Norrbotten arbetat fram en ny regional utvecklingsstrategi, som förkortas RUS. Den ligger delvis till grund för den här  Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS).

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

Utvecklingsarbetet utförs i vardagen av de skånska utvecklingsaktörerna. Regional utvecklingsstrategi 2030; Nyhetsbrevet Regionala Nyheter; Krönika i Regionala Nyheter; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd; Människa och samhälle; En del av Sverige och omvärlden; Kompetens och arbetsmarknad; Samhällsplanering och infrastruktur; Norrbotten för alla - mer än en julkalender Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten tagit fram tillsammans med många aktörer och Regional utvecklingsstrategi 2020–2030 Förord Tillsammans. Vi har gjort det tillsammans.
Therese raquin

Vårt uppdrag. Sammanhållningspolitik inom EU; Smart specialisering; Regional utvecklingsstrategi 2030. Om den regionala utvecklingsstrategin; Underlag ; Dialogmöten; Filmer; Nyhetsbrevet Regionala Nyheter; Krönika i Regionala Nyheter; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd Visionen är att förstärka och utveckla nya och befintliga företag, innovativa miljöer, kommersialisering, entreprenörskap och en mer entreprenöriell miljö för att positionera Norrbotten som en stark innovativ region i Europa. Arbetet sker i samverkan med näringslivet, universitetet samt offentliga aktörer i Norrbotten.

Från och med 2017 har Region Norrbotten det regionala utvecklingsansvaret och det politiska företrädarskapet.
Bear fondant mold

håller glas i labb
woody nyköping
mitral valve
adobe premiere pro cc 19
hitta jobb sverige

Region Norrbotten En humanist i arbetslivet

Region Norrbotten ansvarar för att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet. En hållbar utveckling av näringslivet skapar bättre möjligheter att finansiera välfärden i Norrbotten.


Hasslehem hassleholm
porto vikt kuvert

Regional utvecklingsstrategi – Kristoffer Tuoma

Ambitionen är att starta processen med en revidering av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Din projektidé ska stärka lokal och regional konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling i alla delar av länet.Du söker finansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten. Region Norrbotten samverkar och stödjer företagare och projektägare som jobbar för Norrbottens utveckling och tillväxt. Regional utvecklingsstrategi 2030. Regional utveckling och framtid. Vårt uppdrag. Sammanhållningspolitik inom EU; Smart specialisering; Regional utvecklingsstrategi 2030; Nyhetsbrevet Utveckla Norrbotten; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd; Människa och samhälle; En del av Sverige och omvärlden; Kompetens och arbetsmarknad Ett av Norrbottens Kommuners övergripande mål är att fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet regionalt, nationellt och internationellt.

Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 16979 Solna Sverige

Ambitionen är att starta processen med en revidering av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Regional utvecklingsstrategi för hållbar utveckling i Norrbotten 2020 (RUS) Innovationsstrategi för Norrbottens län 2013-2020 En nationell strategi för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regional utvecklingsstrategi för hållbar utveckling i Norrbotten 2020 (RUS) OECD:s syn på tillväxten i norra Sverige Regional utveckling och framtid.

Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av 2019. Regionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna i projektets arbetsgrupp, som arbetat fram förslaget till strategi. Regional utveckling och framtid. Vårt uppdrag. Sammanhållningspolitik inom EU; Smart specialisering; Regional utvecklingsstrategi 2030; Nyhetsbrevet Utveckla Norrbotten; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd; Människa och samhälle; En del av Sverige och omvärlden; Kompetens och arbetsmarknad Genom projektet Virkesbanken undersöker vi möjligheten att hitta ett koncept för materialförsörjning som ger tillgång till virke som hanterats enligt hantverkarnas förväntningar genom hela logistikkedjan, från skog till byggplats. Projektet sker i nära samverkan med de lokala hantverkarna, trävarubranschen och aktörer inom skogsindustrin.